Wie wij zijn?

Jongeren met een missie

Onze jongerengroep vertrekt in de zomer van 2022 voor de tweede keer naar Moldavië om daar zoveel als mogelijk te kunnen betekenen voor kwetsbare jongeren en ouderen. Zo willen zij speelgelegenheden creëren voor verwaarloosde kinderen, hout pakketten brengen bij invalide ouderen en voedselpakketten brengen bij
alleenstaande ouders.

Wij werken samen met Mensenkinderen. De missie van Mensenkinderen is als volgt. ‘Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten’.

En de doelstelling van Mensenkinderen is tweeledig:

I – Het in Woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus door het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp nodig hebben zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook;

II- Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, zodat ze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood.

Steun onze jongeren in hun missie en draag de armen, wezen en ouderen in Moldavië een warm hart toe door het maken van een donatie!