Giften

Wat fijn dat u onze site bezoekt en overweegt om privé of zakelijk een gift te doen. Ook uw bijdrage is hard nodig, om deze reis tot een succes te maken.

Persoonlijke gift

Wanneer u een persoonlijke gift wilt doen, kunt u de gift aftrekken van de belasting. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Bij uw aangifte vult u ons als ANBI instelling in en ons RSIN nummer.

Zakelijke gift

Als ondernemer bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een gift doen. Dan staat u soms voor de keuze: doe ik een gift vanuit de bv of privé? In sommige gevallen zijn zakelijke giften interessanter. Ik leg u graag uit waarom.

Gift vanuit privé, hoe zat het ook alweer?

Voor de aftrek van privégiften is de drempel 1 procent van het verzamelinkomen. Het maximale bedrag aan aftrekbare giften is 10 procent van het verzamelinkomen.

Zakelijke gift vanuit de bv

Voor een zakelijke gift vanuit de bv wordt onderscheid gemaakt tussen giften met een zakelijk karakter en giften uit vrijgevigheid. Giften met een zakelijk belang kunt u tot de bedrijfskosten rekenen. Voorwaarde is dat de schenking direct in het belang is van het bedrijf.

Goed om te weten: er geldt geen maximum aftrek voor schenken met een zakelijk belang. Giften uit vrijgevigheid zijn bedragen waar geen tegenpresentatie tegenover staat. Voor giften uit vrijgevigheid geldt een maximale aftrek.

Maximale aftrek

U mag in de vennootschapsbelasting tot 50 procent van de winst aan giften aftrekken met een maximum van 100.000 euro per jaar. Schenkt u aan een culturele ANBI (een algemeen nut beogende instelling)? Dan wordt de giftenaftrek verhoogd met 50 procent van het bedrag. De verhoging is maximaal 2.500 euro.

Wilt u meer weten? Vul het contactformulier in onder contact. U kunt ook direct contact met ons opnemen. Stuur een mail aan: info@missiereismoldavie.nl .

Maakt u van onze missie, ook uw missie?